W ostatnich dniach mieliśmy okazję przeprowadzić liczne testy naszego prototypowego rozwiązania biodrukarki 3D BioCloner Desktop w Laboratorium Inżynierii Biomedycznej im. E. J. Brzezińskiego na Politechnice Warszawskiej (Wydział Mechaniczny Technologiczny). Prace przeprowadzone były w warunkach o podwyższonej czystości w komorze laminarnej. Mieliśmy okazję pracować na biomateriałach dostarczonych z firmy BIO INX® – EASYGEL INX© oraz firmy Polbionicametakrylowanej żelatyny TINTBIONICTM GELMA80 LAP, którą poddaliśmy uprzedniej liofilizacji w celu uzyskania hydrożelu.   

Oba te materiały są światłoutwardzalne, przez co możliwym było przetestowanie naszych dedykowanych rozwiązań do pracy z takimi biomateriałami. Do uzyskania rusztowań wykorzystaliśmy autorską głowicę drukującą, dzięki której możliwe było prowadzenie procesu przy kontrolowaniu temperatury ekstrudowanego materiału oraz ciągłym lub punktowym naświetlaniu UV. Stała kontrola warunków pracy oraz procesu przełożyła się na otrzymanie z góry zaplanowanych rusztowań, które zostały później wykorzystane przez naukowców z Politechniki Warszawskiej w procesie zasiedlania komórkami. Prace na hodowlach komórkowych, w przestrzeni wydrukowanych rusztowań, były możliwe poprzez dopasowanie protokołu biodruku 3D do znormalizowanego wyposażenia laboratoryjnego. Każdorazowo wydruk prowadzony był w objętości pojedynczej komórki slajdu mikroskopowego o wymiarach 0,5 cm x 1,5 cm. 

Był to niezwykle owocny czas, zarówno naukowo jak i biznesowo,  który poskutkował opracowaniem protokołów pracy z komercyjnymi materiałami bazującymi na metakrylowanej żelatynie z dodatkiem fotoinicjatorów. Takie podejście doskonale wpisuje się w filozofię produktową naszej działalności, ponieważ chcemy dostarczyć biodrukarkę, mogącą bez problemu współpracować z samodzielnie przygotowanymi biomateriałami, jak i już obecnymi na rynku.

Testy dostarczyły nam istotnych informacji dotyczących ustawienia prawidłowych parametrów pracy z wyżej wymienionymi materiałami. Wyniki te posłużą nam do wytworzenia predefiniowanych protokołów zaszytych w naszej maszynie. 

Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze wiele testów i pracy przed nami. Zarówno nasze rozwiązania, jak i zespół stale ewoluuje i działa, aby dostosować się do wymagań branży. Już niedługo kolejne testy, kolejne biomateriały i inspirujące projekty nasze oraz naszych partnerów. 

BioCloner 3D pędzi na rynek!