Stanowisko: Młodszy inżynier aplikacyjny

Jesteśmy firmą inżynierską działającą w branży R&D. Tworzymy, udoskonalamy i wdrażamy nowoczesne technologie w obszary medyczne. Wierzymy, że dzięki naszemu zaangażowaniu i wiedzy jesteśmy w stanie podnieść jakość życia ludzi i zwierząt. Nasze rozwiązania zmieniają świat. Chcesz zmieniać go wraz z nami? Dołącz do naszego zespołu i zacznijmy działać razem!

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Młodszy inżynier aplikacyjny         

Jeśli:

 • znasz podstawowe zagadnienia z zakresu biodruku 3D, druku 3D,
 • pracowałeś już wcześniej z programami CAD/CAM, a w szczególności SOLIDWORKS,
 • potrafisz korzystać z pakietu Microsoft Office,
 • zależy Ci na rozwoju,
 • śledzisz najnowsze wydarzenia ze świata technologicznego,
 • jesteś osobą kreatywną i masz zdolności analitycznego myślenia,
 • posługujesz się językiem angielskim na poziomie minimum B2,
 • jesteś osobą uporządkowaną, skrupulatną i cenisz sobie pracę zespołową,

To zapraszamy do nas!

Do twoich obowiązków należeć będzie:

 • przeprowadzanie procesu biodruku 3D oraz druku 3D,
 • testowanie nowych wersji oprogramowania,
 • testowanie nowych rozwiązań procesowych,
 • tworzenie protokołów pracy z danymi materiałami,
 • testowanie materiałów wykorzystywanych w technologii biodruku 3D i druku 3D,
 • nadzór nad pracą maszyn,
 • raportowanie postępów prac i wyników testów,
 • pomoc w procesie projektowania rozwiązań technologicznych.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia w zespole R&D,
 • pracę w trybie stacjonarnym z elastycznymi godzinami pracy (praca na cały lub ½ etatu),
 • możliwość pracy w zgranym i wspierającym zespole,
 • praktyczne szkolenia w zakresie technologii addytywnych,
 • możliwość współpracy w perspektywie długoterminowej.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie swojego CV na adres: 
rekrutacja@45stages.com.

Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli:
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez 45stages spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat 39/1.
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO,  informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest 45stages spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 39/1.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,  oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podstawą przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Skutkiem nieudzielenia zgody będzie brak możliwości udziału w ww. procesie. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez okres maksymalnie 3 lat od dnia jej zakończenia. 
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Niezależnie od tych uprawnień, Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).